:: EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Hlásenie prechodného pobytu občana

Prechodný pobyt občan hlási v prípade, ak sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní, tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní - § 8 ods. 1 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu - § 8 ods. 3. zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR.
V prípade hlásenie prechodného pobytu u občana žijúceho v zahraničí predkladá prihlasovaný občan platný cestovný doklad SR - § 8 ods. 3. zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR.

Vybavuje:
Obecný úrad Zliechov
tel.: 042 / 444 20 84
mobil: 0907710163
e-mail: obeczliechov@zliechov.sk