:: EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Zákaz poskytovania údajov

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov - § 23 ods. 3 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR.

Vybavuje:
Obecný úrad Zliechov
tel.: 042 / 444 20 84
mobil: 0907710163
e-mail: obeczliechov@zliechov.sk