:: OBJEDNÁVKY

číslo objednávky: obj-2015
popis: Vypracovanie svetelnotechnickej studie modernizacie verejneho osvetlenia Zliechov
dátum vystavenia objednávky: 21. 08. 2015
suma: 1850,40 € s DPH
objednávateľ: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
dodávateľ: TYPHOON, s.r.o., Obchodn 15, 811 06 Bratislava I

číslo objednávky: 0006-2012
popis: dopravna znacka E 12
dátum vystavenia objednávky: 24. 10. 2012
suma: 25,41 € bez DPH
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Znak spol. s r. o., Puchov

číslo objednávky: 0005-2012
popis: vymena radiatorov a WC
dátum vystavenia objednávky: 28. 08. 2012
suma: 2056,01 € bez DPH
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Peter Porubcan, Nova Dubnica

číslo objednávky: 0004-2012
popis: smetne nadoby 110 l, 1100 l
dátum vystavenia objednávky: 22. 08. 2012
suma: 804 € bez DPH
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Ferex, s. r. o., Nitra

číslo objednávky: 0003-2012
popis: laboratórne vyšetrenie odpadovej vody z ČOV
dátum vystavenia objednávky: 25. 05. 2012
suma: 31,55 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Vetlab spol. s r. o., Dolné Kočkovce

číslo objednávky: 0002-2012
popis: prenajom volebnej miestnosti
dátum vystavenia objednávky: 07. 03. 2012
suma: 35 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Urbarske spolocenstvo Kosecke Rovne

číslo objednávky: 0001-2012
popis: Dopravná značka B 25
dátum vystavenia objednávky: 13. 02. 2012
suma: 49,80 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Znak spol. s r. o.

číslo objednávky: 0006-2011
popis: Energetický certifkát
dátum vystavenia objednávky: 28. 10. 2011
suma: 294 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Dekprojekt s. r. o.

číslo objednávky: 0005-2011
popis: Ayuaenzym
dátum vystavenia objednávky: 15. 11. 2011
suma: 368,16 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Aquasystem, s. r. o., Bratislava

číslo objednávky: 0004-2011
popis: Obejednávka prekládky telekomunikáčného vedenia
dátum vystavenia objednávky: 09. 03. 2011
suma: 300,84 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Slovak Telcom Company s. r. o., Žilina

číslo objednávky: 0003-2011
popis: Objednávka na prekládku rozhlasovej ústredne
dátum vystavenia objednávky: 02. 02. 2011
suma: 30 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Pavol Čižnár, Valaská Belá

číslo objednávky: 0002-2011
popis: Objednávka na inštaláciu a dodávku zariadenia router ASUS
dátum vystavenia objednávky: 02. 02. 2011
suma: 50 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Pavol Čižnár, Valaská Belá

číslo objednávky: 0001-2011
popis: Objednávka na uloženie separovaného odpadu
dátum vystavenia objednávky: 01. 01. 2011
suma: podľa platného cenníka
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Unikomas, Dubnica nad Váhom