:: OBSTARÁVANIE

Suhrnna sprava o zakazkach na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb v sulade s 9 ods. 9 zakona c. 34/2014 Z.z. o verejnom obsaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov za I. stvrtrok 2018 1-2018

Suhrnna sprava o zakazkach na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb v sulade s 9 ods. 9 zakona c. 34/2014 Z.z. o verejnom obsaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov za IV. stvrtrok 2017 4-2017

obstarávanie číslo:9 vyzva priloha 1 priloha 2 priloha 3
popis: Vyzva na predlozenie ponuky na predmet zakazky "Znizenie energetickej narocnosti kulturneho domu "Pusta"
dátum: 15. 11. 2017
suma: 104.190,19 - € bez DPH
obstarávateľ: Obec Zliechov, Zliechov c.233, 01832 Zliechov

Suhrnna sprava o zakazkach na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb v sulade s 9 ods. 9 zakona c. 34/2014 Z.z. o verejnom obsaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov za III. stvrtrok 2017 3-2017

obstarávanie číslo:8 3-2017
popis: Vyzva na predlozenie ponuky na predmet zakazky "Zberny dvor v obci Zliechov"
dátum: 25. 08. 2017
suma: 65 559,44 - € bez DPH
obstarávateľ: Obec Zliechov, Zliechov c.233, 01832 Zliechov

Suhrnna sprava o zakazkach na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb v sulade s 9 ods. 9 zakona c. 34/2014 Z.z. o verejnom obsaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov za II. stvrtrok 2017 2-2017

obstarávanie číslo:7 2-2017
popis: Vyzva na predkladanie cenovej ponuky na predmet zakazky "Rekonstrukcia miestnych komunikacii"
dátum: 20. 06. 2017
suma: 30000 - € s DPH
obstarávateľ: Obec Zliechov, Zliechov c.233, 01832 Zliechov

Suhrnna sprava o zakazkach na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb v sulade s 9 ods. 9 zakona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obsaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov za I. stvrtrok 2017 1-2017

obstarávanie číslo:6 1-2017
popis: Vyzva na predkladanie cenovej ponuky na predmet zakazky "Vypracovanie ziadosti o NFP na stavbu " Znizenie energetickej narocnosti Kulturneho domu Pusta - Zliechov""
dátum: 20. 02. 2017
suma: 1000 - € bez DPH
obstarávateľ: Obec Zliechov, Zliechov c.233, 01832 Zliechov

Suhrnna sprava o zakazkach na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb v sulade s 9 ods. 9 zakona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obsaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov za IV. stvrtrok 2016 4-2016

Suhrnna sprava o zakazkach na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb v sulade s 9 ods. 9 zakona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obsaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov za III. stvrtrok 2016 3-2016

obstarávanie číslo:5 5-2016
popis: Vyzva na predkladanie cenovej ponuky na predmet zakazky "Obstaranie technologie pre obec Zliechov"
dátum: 22. 08. 2016
suma: 1000 - € bez DPH
obstarávateľ: Obec Zliechov, Zliechov c.233, 01832 Zliechov

obstarávanie číslo:4 4-2016
popis: Vyzva na predkladanie indikativnej cenovej ponuky na predmet zakazky " Nakup hnutelnych veci na zhodnocovanie biologicky rozlozitelneho odpadu v obci Zliechov"
dátum: 11. 07. 2016
suma: - € bez DPH
obstarávateľ: Obec Zliechov, Zliechov c.233, 01832 Zliechov

Suhrnna sprava o zakazkach na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb v sulade s 9 ods. 9 zakona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obsaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov za II. stvrtrok 2016 2-2016

obstarávanie číslo:3 03-2016
popis: Vyzva na predkladanie cenovych ponuk na verejne obstaravanie zadavania zakazky na predmet " Spracovanie ziadosti o NFP v ramci operacneho programu Kvalita zivotneho prostredia v oblasti odpadoveho hospodarstva"
dátum: 25. 05. 2016
suma: 600- € bez DPH
obstarávateľ: Obec Zliechov, Zliechov c.233, 01832 Zliechov

Suhrnna sprava o zakazkach na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb v sulade s 9 ods. 9 zakona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obsaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov za I. stvrtrok 2016 1-2016

obstarávanie číslo:2 02-2016
popis: Vyzva na predkladanie ponuk na verejne obstaravanie zadavania zakazky na predmet " Poskytnutie sluzby - Vyhotovenie studie uskutocnitelnosti k projektu - Vyuzivanie OZE a uspora energie"
dátum: 12. 02. 2016
suma: 11.666,66- € bez DPH
obstarávateľ: Obec Zliechov, Zliechov c.233, 01832 Zliechov

obstarávanie číslo:1 001-2016
popis: Vyzva na predkladanie ponuk na verejne obstaravanie zadavania zakazky na predmet " Poskytnutie sluzby - Vyhotovenie studie uskutocnitelnosti k projektu - Vytvaranie podmienok pre travenie volneho casu"
dátum: 21. 01. 2016
suma: 8.750,- € bez DPH
obstarávateľ: Obec Zliechov, Zliechov c.233, 01832 Zliechov

Suhrnna sprava o zakazkach na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb v sulade s 9 ods. 9 zakona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obsaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov za IV. stvrtrok 2015 2-2015

Suhrnna sprava o zakazkach na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb v sulade s 9 ods. 9 zakona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obsaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov za III. stvrtrok 2015 1-2015

obstarávanie číslo:1 001-2015
popis: Vyzva na predkladanie ponuk na verejne obstaravanie zadavania podlimitnej zakazky na predmet " Modernizacia a rekonstrukcia verejneho osvetlenia obce Zliechov"
dátum: 20. 10. 2015
suma: 185 669,99 €
obstarávateľ: Obec Zliechov, Zliechov c.233, 01832 Zliechov