:: ZMLUVY

číslo zmluvy: 4-2019
názov zmluvy: Zmluva o zbere
dátum podpisu zmluvy: 28. 01. 2019
dátum účinnosti zmluvy: 31. 01. 2019
dátum platnosti zmluvy: 28. 01. 2019
suma: v zmysle zmluvy
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Dodavatel: Silver Mine, s. r. o., Kvasov

číslo zmluvy: 3-2019
názov zmluvy: Zmluva o dielo
dátum podpisu zmluvy: 24. 01. 2019
dátum účinnosti zmluvy: 25. 01. 2019
dátum platnosti zmluvy: 24. 01. 2019
suma: v zmysle zmluvy
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Zhotovitel: S&K Project, s.r.o., Hliny 1412, 01701 Povazska Bystrica

číslo zmluvy: 2-2019
názov zmluvy: Dodatok k zmluve o poskytovani sluzieb v odpadovom hospodarstve
dátum podpisu zmluvy: 04. 01. 2019
dátum účinnosti zmluvy: 05. 01. 2019
dátum platnosti zmluvy: 04. 01. 2019
suma: v zmysle zmluvy
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Zhotovitel: Enviropol SK, s. r. o., Lamacska cesta 45, Bratislava

číslo zmluvy: 1-2019
názov zmluvy: Zmluva o manamente projektu
dátum podpisu zmluvy: 18. 01. 2019
dátum účinnosti zmluvy: 21. 01. 2019
dátum platnosti zmluvy: 21. 01. 2019
suma: v zmysle bodu 4 tejto zmluvy
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Zhotovitel: MP Profit PB, s. r. o., Hlinky 712/25, Povaska Bystrica

číslo zmluvy: 20-2018
názov zmluvy: Zmluva o zriadeni vecneho bremena
dátum podpisu zmluvy: 06.12.2018
dátum účinnosti zmluvy: 06. 12. 2018
dátum platnosti zmluvy: 06. 12. 2018
suma: 1 EURO
Povinny: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Opravneny: Povazska vodarenska spolocnost a. s., Nova 133, Povazska Bystrica

číslo zmluvy: 19-2018
názov zmluvy: Zmluva o spracovani osobnych udajov
dátum podpisu zmluvy: 23.11.2018
dátum účinnosti zmluvy: 23. 11. 2018
dátum platnosti zmluvy: 23. 11. 2018
suma:
Prevadzkovatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: MAPA Slovakia Digital s. r. o., Dvojkrizna 49, Bratislava

číslo zmluvy: 18-2018
názov zmluvy: Zmluva o vypozicke c. 05/2018
dátum podpisu zmluvy: 19.10.2018
dátum účinnosti zmluvy: 19. 10. 2018
dátum platnosti zmluvy: 19. 10. 2018
suma:
vypozicavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Pozicavatel: Nemocnica s poliklinikou Povask Bystrica

číslo zmluvy: 17-2018
názov zmluvy: Zmluva o poskytnuti dotacie zo statneho rozpoctu SR na rok 2018
dátum podpisu zmluvy: 08.11.2018
dátum účinnosti zmluvy: 22. 11. 2018
dátum platnosti zmluvy: 08. 11. 2018
suma: 5.000 EUR
Prijemca: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: MV SR - Okresny urad Trencin, Hviezdoslavova 3, Trencin

číslo zmluvy: 16-2018
názov zmluvy: Zmluva o vypozicke c. KRHZ-TN-255-031/2018
dátum podpisu zmluvy: 18.10.2018
dátum účinnosti zmluvy: 12. 11. 2018
dátum platnosti zmluvy: 18. 10. 2018
suma: 14.318,54 EUR
Vypoziciavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poziciavatel: MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

číslo zmluvy: 15-2018
názov zmluvy: Dodatok c. 3 k Zmluve o dodavke a odbere tepla c. 18/2015
dátum podpisu zmluvy: 18.10.2018
dátum účinnosti zmluvy: 01. 01.2019
dátum platnosti zmluvy: 01. 01. 2019
suma: 1920 EUR/mesiac
Prijimatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Biomasa, zdruzenie pravnickych osob, Kysucky Lieskovec 743

číslo zmluvy: 14-2018
názov zmluvy: zmluva o poskytnuti NFP
dátum podpisu zmluvy: 24.09.2018
dátum účinnosti zmluvy: 28.09.2018
dátum platnosti zmluvy: 28.09.2018
suma: 97.159,12 EUR
Prijimatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Podohospodarska platobna agentura, Hranicna 12, Bratislava

číslo zmluvy: 13-2018
názov zmluvy: Zmluva o poskytnuti dotacii
dátum podpisu zmluvy: 24.09.2018
dátum účinnosti zmluvy: 11.04.2018
dátum platnosti zmluvy: 10.04.2018
suma: 3.000 EUR
Prijimatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Dobrovolna poziarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava

číslo zmluvy: 12-2018
názov zmluvy: Darovacia zmluva
dátum podpisu zmluvy: 20.08.2018
dátum účinnosti zmluvy: 20.08.2018
dátum platnosti zmluvy: 20.08.2018
suma: 1500 EUR
Obdarovany: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Darca: JAVYS a.s., Bratisalva

číslo zmluvy: 11-2018
názov zmluvy: Kupna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 13.08.2018
dátum účinnosti zmluvy: 13.08.2018
dátum platnosti zmluvy: 13.08.2018
suma: 1 EUR
Kupujuci: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Predavajuci: rod. Muckova

číslo zmluvy: 10-2018
názov zmluvy: Zmluva so sporstredkovatelom
dátum podpisu zmluvy: 25.05.2018
dátum účinnosti zmluvy: 25.05.2018
dátum platnosti zmluvy: 25.05.2018
suma: EUR s DPH
Prevadzkovatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Sprostredkovatel: Remek s. r. o., Nitra

číslo zmluvy: 9-2018
názov zmluvy: Kupna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 02.07.2018
dátum účinnosti zmluvy: 04.07.2018
dátum platnosti zmluvy: 02.07.2018
suma: 19 000 EUR s DPH
Kupujuci: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Predavajuci: Ing. Behan Daniel, Nam. slobody 1406/34, Puchov

číslo zmluvy: 8-2018
názov zmluvy: Zmluva o dielo
dátum podpisu zmluvy: 11.06.2018
dátum účinnosti zmluvy: 14.06.2018
dátum platnosti zmluvy: 11.06.2018
suma: 32 987,95 EUR s DPH
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Zhotovitel: HAST, s.r.o., Lanska 942/57, 017 01 Povazska Bystrica

číslo zmluvy: 7-2018
názov zmluvy: Ramcova zmluva
dátum podpisu zmluvy: 13.06.2018
dátum účinnosti zmluvy: 14.06.2018
dátum platnosti zmluvy: 13.06.2018
suma: 6.380 EUR
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Dodavatel: CORETA a. s., S. Sakalovej 1428, Bytca

číslo zmluvy: 6-2018
názov zmluvy: Zmluva o poskytnuti dotacii
dátum podpisu zmluvy: 03.05.2018
dátum účinnosti zmluvy: 02.06.2018
dátum platnosti zmluvy: 03.05.2018
suma: 30.000 EUR
Prijemca: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: MV SR, Pribinova 2, Bratislava

číslo zmluvy: 5-2018
názov zmluvy: Kupna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 29.03.2018
dátum účinnosti zmluvy: 29.03.2018
dátum platnosti zmluvy: 29.03.2018
suma: 74 EUR
Predavajuci: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Kupujuci: Pavol Matocha a manzelka Vlasta, 1. Maja 886/43, Puchov

číslo zmluvy: 4-2018
názov zmluvy: Zmluva o najme
dátum podpisu zmluvy: 16.03.2018
dátum účinnosti zmluvy: 16.03.2018
dátum platnosti zmluvy: 16.03.2018
suma: 9 EUR/mesiac
Najomca: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Prenajimatel: Urbarske spolocenstvo KR

číslo zmluvy: 3-2018
názov zmluvy: Zmluva o poskytovani sluzieb
dátum podpisu zmluvy: 12.03.2018
dátum účinnosti zmluvy: 12.03.2018
dátum platnosti zmluvy: 12.03.2018
suma: 32,04 EUR/mesiac
Objednavate: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovate: Osobnyudaj.sk, s.r. o., Garbiarska 5, Koice

číslo zmluvy: 2-2018
názov zmluvy: Licencna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 21.02.2018
dátum účinnosti zmluvy: 22.02.2018
dátum platnosti zmluvy: 21.02.2018
suma: 150 EUR
Objednavate: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovate: TENDERnet s. r. o., M. R. Stefanika 836/33, Zilina

číslo zmluvy: 1-2018
názov zmluvy: Kupna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 08.01.2018
dátum účinnosti zmluvy: 08.01.2018
dátum platnosti zmluvy: 08.01.2018
suma: 1687,91 EUR
Predavajuci: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Kupujuci: Jozef Misovec, Zliechov 48, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 18-2017
názov zmluvy: Dodatok c.1 k zmluve o dielo
dátum podpisu zmluvy: 19.12.2017
dátum účinnosti zmluvy: 19.12.2017
dátum platnosti zmluvy: 19.12.2017
suma: 1161,75 EUR
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Zhotovitel: Miroslav Kijac, Nam. sv. Anny 15, Trencin

číslo zmluvy: 17-2017
názov zmluvy: Darovacia zmluva
dátum podpisu zmluvy: 03.10.2017
dátum účinnosti zmluvy: 13.11.2017
dátum platnosti zmluvy: 16.11.2017
suma: 1161,75 EUR
Obdarovany: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Darca: Slovensk republika, zastupena Ministerstvom vntra SR

číslo zmluvy: 16-2017
názov zmluvy: Dohoda c. 20/50j/NS 2017
dátum podpisu zmluvy: 29.11.2017
dátum účinnosti zmluvy: 01.11.2017
dátum platnosti zmluvy: 29.11.2017
suma: 4665,60 EUR
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Urad prace, socialnych veci a rodiny Trencin

číslo zmluvy: 15-2017
názov zmluvy: Kupno-predajna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 23.11.2017
dátum účinnosti zmluvy: 24.11.2017
dátum platnosti zmluvy: 24.11.2017
suma: 10.210 EUR
Predavajuci: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Kupujuci: AGRO BaD s. r. o., Rajec

číslo zmluvy: 14-2017
názov zmluvy: Zmluva o poskytovani sluzieb c. 100/2017
dátum podpisu zmluvy: 22.11.2017
dátum účinnosti zmluvy: 23.11.2017
dátum platnosti zmluvy: 22.11.2017
suma:
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Support and Consulting s. r. o., Trencin

číslo zmluvy: 13-2017
názov zmluvy: Zmluva o dielo
dátum podpisu zmluvy: 20.10.2017
dátum účinnosti zmluvy: 21.10.2017
dátum platnosti zmluvy: 20.10.2017
suma:
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: MARO, s.r.o., Podhradska cesta 2, 038 52 Sucany

číslo zmluvy: 12-2017
názov zmluvy: Zmluva o dielo .16024
dátum podpisu zmluvy: 20.10.2017
dátum účinnosti zmluvy: 21.10.2017
dátum platnosti zmluvy: 20.10.2017
suma:
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel:HBH, a.s., Robotnicka 286, 017 01 Povazska Bystrica

číslo zmluvy: 11-2017
názov zmluvy: Zmluva o dielo
dátum podpisu zmluvy: 02.10.2017
dátum účinnosti zmluvy: 02.10.2017
dátum platnosti zmluvy: 02.10.2017
suma:
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Miroslav Kijac, Nam. sv. Anny 15, Trencin

číslo zmluvy: 10-2017
názov zmluvy: Dohoda c.15/50j/NS 2017
dátum podpisu zmluvy: 30.08.2017
dátum účinnosti zmluvy: 31.08.2017
dátum platnosti zmluvy: 30.08.2017
suma:
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Urad prace, socialnych veci a rodiny Trencin

číslo zmluvy: 9-2017
názov zmluvy: Zmluva o poskytnuti NFP
dátum podpisu zmluvy: 10.08.2017
dátum účinnosti zmluvy: dnom zverejnenia zmluvy
dátum platnosti zmluvy: 24.05.2017
suma: 153.865,58 EUR
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Ministerstvo vnutra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

číslo zmluvy: 8-2017
názov zmluvy: Zmluva o poskytnuti dotacie
dátum podpisu zmluvy: 24.05.2017
dátum účinnosti zmluvy: 9.6.2017
dátum platnosti zmluvy: 24.05.2017
suma: 800 EUR
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Trenciansky samospravny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trencin

číslo zmluvy: 7 -2017
názov zmluvy: Zmluva o servisnych prehliadkach COV
dátum podpisu zmluvy: 31.03.2017
dátum účinnosti zmluvy: v zmysle zmluvy
dátum platnosti zmluvy: 31.03.2017
suma: v zmysle zmluvy
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Zhotovitel: AQUAFLOT spol. s.r.o., Sikarska 8, 949 05 Nitra

číslo zmluvy: 6-2017
názov zmluvy: Kupna zmluva
dátum podpisu zmluvy:
dátum účinnosti zmluvy:
dátum platnosti zmluvy: 23.3.2017
suma: 9 720 EUR
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Meva-SK s. r. o., Roznava

číslo zmluvy: 5-2017
názov zmluvy: Kupna zmluva
dátum podpisu zmluvy:
dátum účinnosti zmluvy:
dátum platnosti zmluvy: 24.3.2017
suma: 63 999 EUR
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Nastroje s. r. o., Nam.sv.Anny 355/15, Trencin

číslo zmluvy: 4-2017
názov zmluvy: Zmluva o poskytovani sluzieb
dátum podpisu zmluvy: 24.03.2017
dátum účinnosti zmluvy: v zmysle zmluvy
dátum platnosti zmluvy: 24.03.2017
suma: 3.500 EUR
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Support&Consulting s.r.o., Soblahovska 7262, 911 01 Trencin

číslo zmluvy: 3-2017
názov zmluvy: Zmluva o poskytovani sluzieb
dátum podpisu zmluvy: 17.03.2017
dátum účinnosti zmluvy: 17.03.2017
dátum platnosti zmluvy: 17.03.2017
suma: 900 EUR bez DPH
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Ing. Stefan Gurican - Podnikatelske poradenstvo

číslo zmluvy: 2-2017
názov zmluvy: Kupna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 13.03.2017
dátum účinnosti zmluvy: 17.03.2017
dátum platnosti zmluvy: 13.03.2017
suma: 950 EUR bez DPH
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Support&Consulting s.r.o., Soblahovska 7262, 911 01 Trencin

číslo zmluvy: 1-2017
názov zmluvy: Zmluva o dielo
dátum podpisu zmluvy: 26.02.2017
dátum účinnosti zmluvy: 26.02.2017
dátum platnosti zmluvy: 26.02.2017
suma: 950 EUR bez DPH
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Poskytovatel: Regiolux s.r.o., Komenskeho 5, 911 01 Trencin

číslo zmluvy: 13-2016
názov zmluvy: Kupna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 02.12.2016
dátum účinnosti zmluvy: 02.12.2016
dátum platnosti zmluvy: 02.12.2016
suma: 460 EUR s DPH
Kupujuci: Bc. Lubomir Kovac a Darina Kovacova, ul. Partizanska 1283/21-24, 018 41 Dubnica nad Vahom
Predavajuci: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 12-2016
názov zmluvy: Kupna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 29.11.2016
dátum účinnosti zmluvy: 29.11.2016
dátum platnosti zmluvy: 29.11.2016
suma: 120 EUR s DPH
Kupujuci: Jozef Rohac, ulica Karola Kmetku 3150/3, 010 08 Zilina
Predavajuci: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 11-2016
názov zmluvy: Zamena zmluva
dátum podpisu zmluvy: 04.10.2016
dátum účinnosti zmluvy: 05.10.2016
dátum platnosti zmluvy: 04.10.2016
suma: EUR s DPH
Ucastnik c.2: Ficl Dusan, Ficlova Bozena a Ficl Jozef, SNP 365/74-11, 018 51 Nova Dubnica
Ucastnik c.1: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 10-2016
názov zmluvy:Dodatok c.1 k Zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku, cislo zmluvy : 720/2015-2050-1200
dátum podpisu zmluvy: 19.08.2016
dátum účinnosti zmluvy: 26.08.2016
dátum platnosti zmluvy: 19.08.2016
suma: 175 228,11 EUR s DPH
Poskytovatel: Ministerstvo hospodarstva SR, Mierova 19, 827 15 Bratislava
Prijimatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 9-2016
názov zmluvy: Dodatok c.2 k Zmluve o splatkovom uvere c. S03569/2015 zo dna 22.12.2015, Uplne znenie vseobecnych uverovych podmienok zo dna 22.12.2015 najdete na http://www.zliechov.sk/down/zfo/z-3333-2015.pdf
dátum podpisu dodatku: 19.08.2016
dátum účinnosti zmluvy: 24.08.2016
dátum platnosti zmluvy: 19.08.2016
suma:191 051 EUR s DPH
Dlznik: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Veritel: Tatra banka, a.s., Hodzovo namestie 3, 811 06 Bratislava

číslo zmluvy: 8-2016
názov zmluvy: Ramcova kupna zmluva c.9054
dátum podpisu zmluvy: 06.07.2016
dátum účinnosti zmluvy: 06.07.2016
dátum platnosti zmluvy: 06.07.2016
suma: EUR s DPH
Kupujuci: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Predavajuci: PEZA a.s., ul. K cintorinu 47, 011 49 Zilina

číslo zmluvy: 7-2016
názov zmluvy: Zmluva o poskytnuti dotacie z rozpoctovej kapitoly Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2016
dátum podpisu zmluvy: 01.07.2016
dátum účinnosti zmluvy: 12.07.2016
dátum platnosti zmluvy: 01.07.2016
suma: 7 876,40 EUR s DPH
Prijimatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Poskytovatel: ENVIROPOL s.r.o., organizacna zlozka, Lamacska cesta 45, 841 03 Bratislava

číslo zmluvy: 6-2016
názov zmluvy: Zmluva o poskytovani sluzieb v odpadovom hospodarstve
dátum podpisu zmluvy: 24.06.2016
dátum účinnosti zmluvy: 24.06.2016
dátum platnosti zmluvy: 24.06.2016
suma:prloha v zmluve
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Zhotovitel: ENVIROPOL s.r.o., organizacna zlozka, Lamacska cesta 45, 841 03 Bratislava

číslo zmluvy: 5-2016
názov zmluvy: Dodatok c.1 k Zmluve o splatkovom uvere c. S03569/2015 zo dna 22.12.2015, Uplne znenie vseobecnych uverovych podmienok zo dna 22.12.2015 najdete na http://www.zliechov.sk/down/zfo/z-3333-2015.pdf
dátum podpisu dodatku: 23.06.2016
dátum účinnosti zmluvy: 23.06.2016
dátum platnosti zmluvy: 23.06.2016
suma:191 051 EUR s DPH
Dlznik: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Veritel: Tatra banka, a.s., Hodzovo namestie 3, 811 06 Bratislava

číslo zmluvy: 4-2016
názov zmluvy: Zmluva na vypracovanie studie uskutocnitelnosti
dátum podpisu zmluvy: 03.03.2016
dátum účinnosti zmluvy: 03.03.2016
dátum platnosti zmluvy: 03.03.2016
suma:12.000 EUR s DPH
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Zhotovitel: MP Profit PB, s.r.o., Zeleznicna 85/2, 017 01 Povazska Bystrica

číslo zmluvy: 3-2016
názov zmluvy: Darovacia zmluva
dátum podpisu zmluvy: 14.01.2016
dátum účinnosti zmluvy: 01.03.2016
dátum platnosti zmluvy: 20.02.2016
suma:0 EUR s DPH
Darca: Slovenska republika, zastupena Ministerstvom vnutra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Obdarovany: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 2-2016
názov zmluvy: Zmluva na vypracovanie studie uskutocnitelnosti
dátum podpisu zmluvy: 08.02.2016
dátum účinnosti zmluvy: 08.02.2016
dátum platnosti zmluvy: 08.02.2016
suma: 9.000 EUR s DPH
Zhotovitel: MP Profit PB, s.r.o. , Zeleznicna 85/2, 017 01 Povazska Bystrica
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 1-2016
názov zmluvy: Dohoda o usporiadani vlastnickych prav k nehnutelnostiam
dátum podpisu zmluvy: 02.02.2016
dátum účinnosti zmluvy: 02.02.2016
dátum platnosti zmluvy: 02.02.2016
suma:
Strana I.: Emil Kuljacek, Zlatno 63, 985 04 Zlatno
Strana II.: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 4444-2015
názov zmluvy: Zmluva o pouziti zmenky
dátum podpisu zmluvy: 22.12.2015
dátum účinnosti zmluvy: 23.12.2015
dátum platnosti zmluvy: 22.12.2015
suma:
Veritel: Tatra banka, a.s., Hodzovo namestie 3, 811 06 Bratislava
Dlznik: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 3333-2015
názov zmluvy: Uplne znenie vseobecnych uverovych podmienok
dátum podpisu zmluvy: 22.12.2015
dátum účinnosti zmluvy: 23.12.2015
dátum platnosti zmluvy: 22.12.2015
suma:
Veritel: Tatra banka, a.s., Hodzovo namestie 3, 811 06 Bratislava
Dlznik: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 2222-2015
názov zmluvy: Zmluva o splatkovom uvere
dátum podpisu zmluvy: 22.12.2015
dátum účinnosti zmluvy: 23.12.2015
dátum platnosti zmluvy: 22.12.2015
suma: 191 051 EUR , poplatok za vybavenie 900,-
Veritel: Tatra banka, a.s., Hodzovo namestie 3, 811 06 Bratislava
Dlznik: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 1111-2015
názov zmluvy: Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku
dátum podpisu zmluvy: 22.12.2015
dátum účinnosti zmluvy: 23.12.2015
dátum platnosti zmluvy: 22.12.2015
suma: 191 050,61 EUR s DPH
Poskytovatel: Ministerstvo hospodarstva SR, Mierova 19, 827 15 Bratislava
Prijimatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 16-2015
názov zmluvy: Zmluva o dielo c. 0301/0114/15"
dátum podpisu zmluvy: 16.12.2015
dátum účinnosti zmluvy: 22.12.2015
dátum platnosti zmluvy do : 15.07.2016
suma: 3858,00 EUR s DPH
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Dodavatel: Slovenska technicka univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 42 Bratislava

číslo zmluvy: 0015-2015
názov zmluvy: Zmluva o dielo na realizaciu predmetu zakazky " Modernizacia a rekonstrukcia verejneho osvetlenia obce Zliechov"
dátum podpisu zmluvy: 16.12.2015
dátum účinnosti zmluvy: 17.12.2015
dátum platnosti zmluvy: 17.12.2015
suma: 201 604,52 EUR s DPH
Objednavatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Zhotovitel: SolarEnergia Invest, s.r.o., Racianska 30/A, 831 02 Bratislava

číslo zmluvy: 0014-2015
názov zmluvy: Mandatna zmluva na zabezpecenie poradenstva a realizaciu verejneho obstaravania
dátum podpisu zmluvy: 19.11.2015
dátum účinnosti zmluvy: 20.11.2015
dátum platnosti zmluvy: 19.11.2015
suma: 4800,-EUR
Mandant: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Mandatar: VO SK, a.s., Zahradnicka 151, 821 08 Bratislava

číslo zmluvy: 0013-2015
názov zmluvy: Zmluva o najme nebytovych priestorov
dátum podpisu zmluvy: 24.10.2015
dátum účinnosti zmluvy: 24.10.2015
dátum platnosti zmluvy: 24.10.2015
suma: 2.700 €/rok
Prenajimatel: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Najomca: MOLLYDEN s.r.o., Borcice 174/1, 018 53 Borcice

číslo zmluvy: 0012-2015
názov zmluvy: Zmluva o dielo
dátum podpisu zmluvy: 06.10.2015
dátum účinnosti zmluvy: 06.10.2015
dátum platnosti zmluvy: 06.10.2015
suma: 3000,00 €
Povinny: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Opravneny: Regiolux, s.r.o., Komenskeho 5, 911 01 Trencin

číslo zmluvy: 0011-2015
názov zmluvy: Kupna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 25.08.2015
dátum účinnosti zmluvy: 25.08.2015
dátum platnosti zmluvy: 25.08.2015
suma: 80,-EUR s DPH
Predavajuci: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Kupujuci: Pavel Sturik, Americka 1629/7, 831 02 Bratislava

číslo zmluvy: 0010-2015
názov zmluvy: Mandatna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 31.07.2015
dátum účinnosti zmluvy: 11.08.2015
dátum platnosti zmluvy: 31.07.2015
suma: 999,-EUR bez DPH
Mandant: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Mandatar: Mondivision, s.r.o., Sladkovicova 11, 811 06 Bratislava

číslo zmluvy: 0009-2015
názov zmluvy: Kupna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 17.06.2015
dátum účinnosti zmluvy: 24.06.2015
dátum platnosti zmluvy: 17.06.2015
suma: 704,-EUR
Predavajuci:Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Kupujuci: Urbarske spolocenstvo - pozemkove spolocenstvo Kosecke Rovne, Kosecke Rovne 71, 01832 Zliechov

číslo zmluvy: 0008-2015
názov zmluvy: Zmluva o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou dotacie
dátum podpisu zmluvy: 16.06.2015
dátum účinnosti zmluvy: 23.06.2015
dátum platnosti zmluvy: 16.06.2015
suma: 182 415,28 EUR
Poskytovatel: Environmentalny fond, Martinska 49, 821 05 Bratislava
Prijemca: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 0007-2015
názov zmluvy: Zmluva o spolupraci
dátum podpisu zmluvy: 27.02.2015
dátum účinnosti zmluvy: 27.02.2015
dátum platnosti zmluvy: 27.02.2015
suma:
Ucastnik: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Ucastnik: Mesto Dubnica nad Vahom, Bratislavska 434/9, 01841 Dubnica nad Vahom

číslo zmluvy: 0006-2015
názov zmluvy: Zmluva o dielo
dátum podpisu zmluvy: 20.05.2015
dátum účinnosti zmluvy: 21.05.2015
dátum platnosti zmluvy: 20.05.2015
suma: 172 500,00 €
Povinny: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Opravneny: Ramicon, s.r.o., Rajcurska 17, 917 05 Trnava Modranka

číslo zmluvy: 0005-2015
názov zmluvy: Zmluva o dielo
dátum podpisu zmluvy: 18.05.2015
dátum účinnosti zmluvy: 19.05.2015
dátum platnosti zmluvy: 18.05.2015
suma: 14 541,00 €
Povinny: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Opravneny: A3A atelier, s.r.o., Hradné údolie 9A, 811 01 Bratislava

číslo zmluvy: 0004-2015
názov zmluvy: Zmluva o dielo
dátum podpisu zmluvy: 29.04.2015
dátum účinnosti zmluvy: 29.04.2015
dátum platnosti zmluvy: 29.04.2015
suma: 500,00 €
Povinny: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Opravneny: SCARABEO-SK,s.r.o., Povstalecká cesta 16, 974 09 Banská Bystrica

číslo zmluvy: 0003-2015
názov zmluvy: Zmluva o zriadeni vecneho bremena
dátum podpisu zmluvy: 15.04.2015
dátum účinnosti zmluvy: 15.04.2015
dátum platnosti zmluvy: 15.04.2015
suma:
Povinny: Obec Zliechov, Zliechov 233, 01832 Zliechov
Opravneny: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01701 Považská Bystrica

číslo zmluvy: 0002-2015
názov zmluvy: Ramcova kupna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 01.04.2015
dátum účinnosti zmluvy: 01.04.2015
dátum platnosti zmluvy: 01.04.2015
suma:
predávajúci: Horka, s.r.o., Teplicka 1, 914 01 Trencianska Tepla
kupujúci: Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov

číslo zmluvy: 0001-2015
názov zmluvy: Zmluva o kupe cennych papierov cislo 147/2015
dátum podpisu zmluvy: 19.03.2015
dátum účinnosti zmluvy: 19.03.2015
dátum platnosti zmluvy: 19.03.2015
suma: 1 800,00 €
predávajúci: Obec Zliechov
kupujúci: Prima banka Slovensko, a.s.

číslo zmluvy: 0003-2014
názov zmluvy: Predaj pozemku
dátum podpisu zmluvy: 30. 10. 2014
dátum účinnosti zmluvy: 30. 10. 2014
dátum platnosti zmluvy: 30. 10. 2014
suma: 230,00 €
predávajúci: Obec Zliechov
kupujúci: Ing. Ladislav Lukáč

číslo zmluvy: 0002-2014
názov zmluvy: Zmluva o dielo
dátum podpisu zmluvy: 26. 09. 2014
dátum účinnosti zmluvy: 26. 09. 2014
dátum platnosti zmluvy: 26. 09. 2014
suma: 22.258,80 €
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Cesty Nitra, stredisko Trenčín

číslo zmluvy: 0001-2014
názov zmluvy: Zmluva o dielo
dátum podpisu zmluvy: 25. 04. 2014
dátum účinnosti zmluvy: 25. 04. 2014
dátum platnosti zmluvy: 25. 04. 2014
suma: 2.850,00 €
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Peter Vojtáš

číslo zmluvy: 0006-2013
názov zmluvy: Kúpna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 26. 08. 2013
dátum účinnosti zmluvy: 26. 08. 2013
dátum platnosti zmluvy: 26. 08. 2013
suma: 9.792,75 €
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: ASFA-KDK, s.r.o.

číslo zmluvy: 0005-2013
názov zmluvy: Kúpna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 28. 06. 2013
dátum účinnosti zmluvy: 28. 06. 2013
dátum platnosti zmluvy: 28. 06. 2013
suma: 2.000 €
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Jan Drobena

číslo zmluvy: 0004-2013
názov zmluvy: Kúpna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 13. 06. 2013
dátum účinnosti zmluvy: 13. 06. 2013
dátum platnosti zmluvy: 13. 06. 2013
suma: 11.990 €
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Imrich Plachy

číslo zmluvy: 0003-2013
názov zmluvy: Kúpna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 26. 03. 2013
dátum účinnosti zmluvy: 26. 03. 2013
dátum platnosti zmluvy: 26. 03. 2013
suma: 615 €
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Jan Figel

číslo zmluvy: 0002-2013
názov zmluvy: Zmluva o poskytovani sluzby
dátum podpisu zmluvy: 10. 12. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 10. 12. 2012
dátum platnosti zmluvy: 10. 12. 2012
suma:
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Marius Pedersen, a. s.

číslo zmluvy: 0001-2013
názov zmluvy: Kúpna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 11. 01. 2013
dátum účinnosti zmluvy: 11. 01. 2013
dátum platnosti zmluvy: 11. 01. 2013
suma: 30 € za hod.
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Bozena Kratka

číslo zmluvy: 0016-2012
názov zmluvy: Zmluva o predaji motoroveho vozidla
dátum podpisu zmluvy: 27. 07. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 30. 08. 2012
dátum platnosti zmluvy: 30. 08. 2012
suma: 13 € za hod.
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Stefan Juricek

číslo zmluvy: 0014-2012
názov zmluvy: Zmluva o predaji motoroveho vozidla
dátum podpisu zmluvy: 27. 07. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 30. 08. 2012
dátum platnosti zmluvy: 30. 08. 2012
suma: 11.836 €
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: ARAVER a. s., Trencin

číslo zmluvy: 0013-2012
názov zmluvy: Zmluva o poskytnuti dotacie
dátum podpisu zmluvy: 30. 07. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 28. 08. 2012
dátum platnosti zmluvy: 30. 07. 2012
suma: 9.000 €
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Ministerstvo prace, soc. veci a rodiny SR

číslo zmluvy: 0012-2012
názov zmluvy: Zmluva o spolupráci pri zbere šatstva
dátum podpisu zmluvy: 14. 08. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 22. 8. 2012
dátum platnosti zmluvy: 14. 08. 2012
suma:
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Peter Kucharčík

číslo zmluvy: 0011-2012
názov zmluvy: Pracovná zmluva
dátum podpisu zmluvy: 18. 07. 2012
dátum účinnosti zmluvy:
dátum platnosti zmluvy: 18. 07. 2012
suma: 500 €
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Jozef Majchrák

číslo zmluvy: 0010-2012
názov zmluvy: Kúpna zmluva
dátum podpisu zmluvy: 23. 04. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 23. 04. 2012
dátum platnosti zmluvy: 23. 04. 2012
suma: vid zmluva
predávajúci: Obec Zliechov
kupujúci: vid zmluva

číslo zmluvy: 0009-2012
názov zmluvy: Zmluva o dielo
dátum podpisu zmluvy: 20. 04. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 20. 04. 2012
dátum platnosti zmluvy: 20. 04. 2012
suma: 389,50 €
klient: Obec Zliechov
zhotoviteľ: Mišík Dušan

číslo zmluvy: 0008-2012
názov zmluvy: Záložná zmluva č. 0364-PRB-2010/Z
dátum podpisu zmluvy: 28. 03. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 28. 03. 2012
dátum platnosti zmluvy: 28. 03. 2012
suma: 149.380 €
záložca: Obec Zliechov
veriteľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR

číslo zmluvy: 0007-2012
názov zmluvy: Záložná zmluva č. 302/453/2010
dátum podpisu zmluvy: 05. 03. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 05. 03. 2012
dátum platnosti zmluvy: 05. 03. 2012
suma: 370.573 €
záložca: Obec Zliechov
veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania

číslo zmluvy: 0006-2012
názov zmluvy: Úverová zmluva č. 87468-2012
dátum podpisu zmluvy: 27. 03. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 28. 03. 2012
dátum platnosti zmluvy: 27. 03. 2012
suma: 18.000 €
klient: Obec Zliechov
poskytovateľ: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

číslo zmluvy: 0005-2012
názov zmluvy: Zmluva o nájme bytu
dátum podpisu zmluvy: 16. 12. 2011
dátum účinnosti zmluvy: 01. 01. 2012
dátum platnosti zmluvy: 01. 01. 2012
suma:
prenajímateľ: Obec Zliechov
nájomca:

číslo zmluvy: 0004-2012
názov zmluvy: Dodatok k úverovej zmluve
dátum podpisu zmluvy: 22. 02. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 23. 02. 2012
dátum platnosti zmluvy: 22. 02. 2012
suma: 6.239,50 €
klient: Obec Zliechov
dodávateľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

číslo zmluvy: 0003-2012
názov zmluvy: Oprava čerpadiel
dátum podpisu zmluvy: 24. 01. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 24. 01. 2012
dátum platnosti zmluvy: 24. 01. 2012
suma: 169,01 €
klient: Obec Zliechov
dodávateľ: Pumpa Servis

číslo zmluvy: 0002-2012
názov zmluvy: Dodatok k úverovej zmluve
dátum podpisu zmluvy: 17. 01. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 17. 01. 2012
dátum platnosti zmluvy: 17. 01. 2012
suma: 97.159,43 €
klient: Obec Zliechov
dodávateľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

číslo zmluvy: 0001-2012
názov zmluvy: Odhŕ��anie snehu
dátum podpisu zmluvy: 02. 01. 2012
dátum účinnosti zmluvy: 02. 01. 2012
dátum platnosti zmluvy: 02. 01. 2012
suma: 13 €/ 1 hod.
klient: Obec Zliechov
dodávateľ: Ingrid Pružincová, Košeca

číslo zmluvy: 0007-2011
názov zmluvy: Úverová zmluva
dátum podpisu zmluvy: 13. 05. 2011
dátum účinnosti zmluvy: 13. 05. 2011
dátum platnosti zmluvy: 13. 05. 2011
suma: 128.553 €
klient: Obec Zliechov
dodávateľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

číslo zmluvy: 0006-2011
názov zmluvy: Zmluva o prenájme garáže
dátum podpisu zmluvy: 17. 10. 2011
dátum účinnosti zmluvy: 17. 10. 2011
dátum platnosti zmluvy: 15. 12. 2011
suma: 7.000 €
prenajímateľ: Obec Zliechov
nájomca: FALLBO, s. r. o., Žilina

číslo zmluvy: 0005-2011
názov zmluvy: Zmluva o regulácii v sieťových odvetviach
dátum podpisu zmluvy: 11. 08. 2011
dátum účinnosti zmluvy: 11. 08. 2011
dátum platnosti zmluvy: 11. 08. 2011
suma: platná tarifa
odberateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: PVS, a. s., Považská Bystrica

číslo zmluvy: 0004-2011
názov zmluvy: Kúpna zmluva o prebytočnom majetku
dátum podpisu zmluvy: 31. 08. 2011
dátum účinnosti zmluvy: 01. 09. 2011
dátum platnosti zmluvy: 31. 08. 2011
suma: 2031,14 €
kupujúci: Obec Zliechov
predávajúci: ŠvP Zliechov

číslo zmluvy: 0003-2011
názov zmluvy: Kúpna zmluva o skladových zásobách
dátum podpisu zmluvy: 31. 08. 2011
dátum účinnosti zmluvy: 01. 09. 2011
dátum platnosti zmluvy: 31. 08. 2011
suma: 28,78 €
kupujúci: Obec Zliechov
predávajúci: ŠvP Zliechov

číslo zmluvy: 0002-2011
názov zmluvy: Zmluva o dielo technik BOZPaPO
dátum podpisu zmluvy: 24. 06. 2011
dátum účinnosti zmluvy: 01. 07. 2011
dátum platnosti zmluvy: 24. 06. 2011
suma: 25 € mesačne
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Ľubica Franeková

číslo zmluvy: 0001-2011
názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení stravovania
dátum podpisu zmluvy: 31. 01. 2011
dátum účinnosti zmluvy: 01. 02. 2011
dátum platnosti zmluvy: 01. 02. 2011
suma: MŠ - 1,26 €, ZŠ - 1,10 €, zamestnanci ZŠ a MŠ - 1,26 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Škola v prírode Zliechov