:: ÚVOD

Projekt „Znizenie energetickej narocnosti upravou obvodoveho a stresneho plasta zakladnej a materskej skoly Zliechov - Zliechov c. p .47 “

V roku 2015 bol obci Zliechov schválený projekt „Znizenie energetickej narocnosti upravou obvodoveho a stresneho plasta zakladnej a materskej skoly Zliechov - Zliechov c. p .47 “ spolufinancovaný z Enviromentalneho fondu a financnej spoluucasti obce Zliechov.

.. viac

Projekt „Modernizacia a rekonstrukcia verejneho osvetlenia obce Zliechov“

V roku 2015 bol obci Zliechov schválený projekt „Modernizacia rekonstrukcia verejneho osvetlenia v obci Zliechov“ spolufinancovaný z fondu Europskeho spolocenstva Operacneho programu Konkurenciechopnost a Hospodarsky rast a financnej spoluucasti obce Zliechov.

.. viac

Výstavba nájomných bytov

Obec Zliechov získala podporu zo štátneho fondu rozvoja bývania, úver vo výške
370 573,- € za zvýhodnenú sadzu 1% so splatnosťou na 30 rokov.

Nájomná 12 b. j. bola skolaudovaná a daná do užívania 23. 12. 2011.

Projekt „Regenerácia centrálnej zóny obce“

V roku 2010 bol obci Zliechov schválený projekt „Regenerácia centrálnej zóny obce“ spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Preberacie konanie k stavbe bolo vykonané 24. 11. 2011.

.. viac